Tất cả
7 Set nam, 2 Set nữ - AK - bí ngô
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
Rank: Kim cương I
350,000đ
2 Set nam, 1 Set nữ - Ak bóng nước
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
Rank: Kim cương I
150,000đ
9 Set nam, 3 Set nữ, Famas giả kim
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
Rank: Bạch Kim II
400,000đ
6 Set nam, 4 Set nữ - Ak lửa đỏ
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
Rank: Bạch Kim III
320,000đ
9 Set nam, 2 Set nữ - Scar bóng ma
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
Rank: Kim cương I
450,000đ
5 Set nam, 2 Set nữ - M4A1 - Hỏa ng...
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
Rank: Kim cương II
250,000đ
3 Set nam, 1 Set nữ
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
Rank: Bạch Kim III
170,000đ
AK LỬA ĐỎ, SCAR BÓNG MA SÁT THỦ
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
Rank:
250,000đ
SCAR ĐỊA NGỤC ( HIỆU ỨNG ), SCAR CH...
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
Rank:
300,000đ
M1014 Thảm họa, 1 Set nam
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
Rank: Đồng I
120,000đ
4 Set nam, 1 Set nữ
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
Rank: Vàng III
150,000đ
7 Set nam, 3 Set nữ, AK lửa đỏ
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
Rank: Vàng I
350,000đ
3 Set nam, AK bóng nước, UMP nghệ s...
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
Rank: Vàng I
250,000đ
9 Set nam, 2 Set nữ
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
Rank: Bạch Kim I
350,000đ
5 Set nam, 1 Set nữ, M1014 Thảm họa...
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
Rank: Bạc III
300,000đ
10 Set nam, 7 Set nữ, AK lửa đỏ, Sc...
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
Rank: Vàng I
700,000đ
3 Set nam, 2 Set nữ, M79 thỏ quậy
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
Rank: Bạc III
170,000đ
2 Set nam, 2 Set nữ
Nhân Vật: Nữ
Đăng ký: Facebook
Pet:
Rank: Vàng II
150,000đ
4 Set nam, 2 Set nữ, AK kì lân, AK...
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
Rank: Bạc III
300,000đ
3 Set nam, 1 Set nữ
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
Rank: Vàng IV
150,000đ