Tất cả
M4 bọ cạp, Ak bóng nước ( hiệu ứng...
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet: Không
Rank:
220,000đ
1 bộ vàng, Scar chiến binh mùa đông
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
Rank:
120,000đ
5 bộ vàng, m4 bọ cạp, UMP BOOYAH, S...
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
Rank:
350,000đ
M4 vệ binh ngân hà ( hiệu ứng ), Mp...
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
Rank:
200,000đ
3 bộ vàng, Scar chiến binh mùa đông
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet: Không
Rank: Bạch Kim III
170,000đ
UPM thảm họa ( hiệu ứng ), Mp40 sấm...
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
Rank: Bạch Kim I
400,000đ
5 bộ vàng, UMP thảm họa ( hiệu ứng...
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
Rank:
350,000đ
M1014 giáng sinh, Scar mùa đông , S...
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
Rank: Bạch Kim III
220,000đ
Scar địa ngục ( hiệu ứng ), Scar ch...
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
Rank: Bạch Kim IV
250,000đ
M4 bọ cạp, Ak47 đôi mắt tử thần, Sc...
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
Rank: Bạch Kim I
250,000đ
M4 rừng xanh ( hiệu ứng ), Ak - lửa...
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
Rank: Bạch Kim I
300,000đ
M4 rừng xanh ( hiệu ứng ), Scar côn...
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
Rank: Bạch Kim IV
400,000đ