Tất cả
Pax Jax , Pax Sivir , 6 Skin Vinh Q...
Tướng: 142
Trang Phục: 908
Rank: Bạch kim
15,000,000đ
Pax Jax , Full Skin Riot , Khung Th...
Tướng: 142
Trang Phục: 899
Rank: Bạch kim
12,000,000đ
Tướng: 142
Trang Phục: 909
Rank: Bạch kim
14,000,000đ
Tướng: 137
Trang Phục: 61
Rank: Chưa Rank
300,000đ
Tướng: 124
Trang Phục: 57
Rank: Chưa Rank
300,000đ
Tướng: 135
Trang Phục: 47
Rank: Chưa Rank
250,000đ