Tất cả
Nak II, Alice bé gấu tuyết, Liliana...
Đá quý: Không
Tướng: 51
Trang Phục: 54
Ngọc 90: Không
550,000đ
Yorn thái tử, Nak II, Kirixi thần t...
Đá quý:
Tướng: 53
Trang Phục: 51
Ngọc 90: Không
650,000đ
Buff nữ quái, Murad MTP, Astrid siê...
Đá quý: Không
Tướng: 43
Trang Phục: 36
Ngọc 90:
250,000đ
Lauriel hỏa phụng, Ryoma nguyệt tộc...
Đá quý: Không
Tướng: 42
Trang Phục: 33
Ngọc 90:
350,000đ
Murad SV
Đá quý: Không
Tướng: 51
Trang Phục: 33
Ngọc 90:
350,000đ
Maloch ác ma, Maloch tiệc hoa trang
Đá quý: Không
Tướng: 52
Trang Phục: 26
Ngọc 90:
320,000đ
Nak II, Murad Sv
Đá quý: Không
Tướng: 31
Trang Phục: 26
Ngọc 90:
350,000đ
Zill dung nham, Tulen đông êm đềm
Đá quý: Không
Tướng: 44
Trang Phục: 40
Ngọc 90:
250,000đ
Amily đăc công, Murad SV
Đá quý: Không
Tướng: 40
Trang Phục: 36
Ngọc 90:
250,000đ
Liliana nguyệt mị ly, Raz quán quân...
Đá quý:
Tướng: 36
Trang Phục: 37
Ngọc 90:
220,000đ
VIP
Đá quý: Không
Tướng: 88
Trang Phục: 100
Ngọc 90: Không
1,500,000đ
18K gold, Rouker siêu hùng, Maloch...
Đá quý: Không
Tướng: 79
Trang Phục: 79
Ngọc 90:
1,200,000đ
Acc đẹp
Đá quý: Không
Tướng: 77
Trang Phục: 86
Ngọc 90:
1,300,000đ
18K gold, Acc đẹp
Đá quý: Không
Tướng: 82
Trang Phục: 96
Ngọc 90:
1,500,000đ
15k GOLD, Murad SV, Maloch ác ma
Đá quý: Không
Tướng: 47
Trang Phục: 32
Ngọc 90:
250,000đ
Murad SV
Đá quý: Không
Tướng: 40
Trang Phục: 31
Ngọc 90:
220,000đ
VIP
Đá quý:
Tướng: 90
Trang Phục: 116
Ngọc 90:
2,300,000đ
18K GOLD, Ryoma đai tướng, Arthur b...
Đá quý: Không
Tướng: 42
Trang Phục: 35
Ngọc 90:
300,000đ
Lindis thánh tiễn, Lauriel hoả phươ...
Đá quý: Không
Tướng: 49
Trang Phục: 39
Ngọc 90:
320,000đ
16K gold, Joker vua hề, Murad SV
Đá quý: Không
Tướng: 43
Trang Phục: 25
Ngọc 90:
250,000đ