Tất cả
Murad siêu việt
Đá quý: Không
Tướng: 32
Trang Phục: 23
Ngọc 90: Không
240,000đ
Hayate + Yorn Long Thần Soái , Omen...
Đá quý:
Tướng: 18
Trang Phục: 15
Ngọc 90: Không
250,000đ
NARK Siêu việt 3+ full Murad
Đá quý: Không
Tướng: 24
Trang Phục: 24
Ngọc 90: Không
700,000đ
NARKROTH Siêu Viêt 3+ ngọc cực đẹp
Đá quý: Không
Tướng: 37
Trang Phục: 26
Ngọc 90: Không
700,000đ