Tất cả
Murad siêu việt
Đá quý: Không
Tướng: 32
Trang Phục: 23
Ngọc 90: Không
120,000đ
Hayate + Yorn Long Thần Soái , Omen...
Đá quý:
Tướng: 18
Trang Phục: 15
Ngọc 90: Không
250,000đ
Murad siêu việt
Đá quý: Không
Tướng: 26
Trang Phục: 14
Ngọc 90: Không
120,000đ
Liliana nguyệt mị ly
Đá quý: Không
Tướng: 30
Trang Phục: 18
Ngọc 90: Không
150,000đ
Hayate
Đá quý: Không
Tướng: 20
Trang Phục: 11
Ngọc 90: Không
120,000đ
Nak AIC, Liliana nguyệt mị ly
Đá quý: Không
Tướng: 38
Trang Phục: 37
Ngọc 90: Không
270,000đ
Hayate
Đá quý: Không
Tướng: 20
Trang Phục: 9
Ngọc 90: Không
120,000đ
Yena, Murad MTP
Đá quý: Không
Tướng: 19
Trang Phục: 11
Ngọc 90: Không
120,000đ
Murad Sv
Đá quý: Không
Tướng: 29
Trang Phục: 30
Ngọc 90: Không
120,000đ
Nak bboy, Nak AIC, Yorn long thần s...
Đá quý: Không
Tướng: 42
Trang Phục: 36
Ngọc 90: Không
300,000đ
Liliana nguyệt mị ly
Đá quý: Không
Tướng: 26
Trang Phục: 33
Ngọc 90: Không
120,000đ
Đá quý
Đá quý:
Tướng: 48
Trang Phục: 35
Ngọc 90:
400,000đ
Hayate, liliana nguyệt mị ly
Đá quý: Không
Tướng: 28
Trang Phục: 22
Ngọc 90: Không
120,000đ
Ngon, 150v c3
Đá quý: Không
Tướng: 52
Trang Phục: 63
Ngọc 90:
700,000đ
bboy+aic+yorn lts
Đá quý: Không
Tướng: 32
Trang Phục: 48
Ngọc 90:
250,000đ
lili mily+tulen tân thần+ignis băng
Đá quý:
Tướng: 36
Trang Phục: 36
Ngọc 90:
250,000đ
Hayate
Đá quý: Không
Tướng: 45
Trang Phục: 25
Ngọc 90:
300,000đ
Hayate, Omen Quỷ nguyệt tướng
Đá quý: Không
Tướng: 22
Trang Phục: 22
Ngọc 90: Không
120,000đ
Đá quý: Không
Tướng: 31
Trang Phục: 31
Ngọc 90:
150,000đ
Murad SV
Đá quý: Không
Tướng: 36
Trang Phục: 27
Ngọc 90:
170,000đ