Tất cả
Đá quý:
Tướng: 20
Trang Phục: 18
Ngọc 90:
130,000đ
Murad siêu việt
Đá quý: Không
Tướng: 32
Trang Phục: 23
Ngọc 90: Không
140,000đ
narkroth khiêu chiến aic
Đá quý: Không
Tướng: 34
Trang Phục: 24
Ngọc 90: Không
160,000đ
Đá quý:
Tướng: 38
Trang Phục: 28
Ngọc 90: Không
180,000đ
narkroth khiêu chiến aic
Đá quý: Không
Tướng: 42
Trang Phục: 29
Ngọc 90: Không
240,000đ
ryoma, airi, hayate
Đá quý: Không
Tướng: 32
Trang Phục: 18
Ngọc 90: Không
140,000đ
Murad siêu việt
Đá quý: Không
Tướng: 31
Trang Phục: 23
Ngọc 90:
145,000đ
Murad siêu việt+vanhei quý tộc
Đá quý: Không
Tướng: 31
Trang Phục: 28
Ngọc 90: Không
150,000đ
narkroth khiêu chiến aic
Đá quý: Không
Tướng: 31
Trang Phục: 29
Ngọc 90:
150,000đ
ngọc chuẩn
Đá quý: Không
Tướng: 32
Trang Phục: 18
Ngọc 90:
100,000đ
tài khoản giá rẻ
Đá quý: Không
Tướng: 33
Trang Phục: 15
Ngọc 90: Không
90,000đ
narkroth khiêu chiến aic
Đá quý: Không
Tướng: 37
Trang Phục: 27
Ngọc 90: Không
140,000đ
narkroth khiêu chiến aic+ ngọc chuẩ...
Đá quý: Không
Tướng: 31
Trang Phục: 26
Ngọc 90:
140,000đ
100v3 21k vàng 2 đá quý
Đá quý:
Tướng: 34
Trang Phục: 23
Ngọc 90:
400,000đ
siêu phẩm nhỏ giá rẻ
Đá quý: Không
Tướng: 43
Trang Phục: 46
Ngọc 90:
500,000đ
Đá quý:
Tướng: 20
Trang Phục: 14
Ngọc 90: Không
100,000đ
Hayate + Yorn Long Thần Soái , Omen...
Đá quý:
Tướng: 18
Trang Phục: 15
Ngọc 90: Không
180,000đ
Đá quý:
Tướng: 20
Trang Phục: 22
Ngọc 90: Không
100,000đ
Đá quý:
Tướng: 17
Trang Phục: 14
Ngọc 90:
100,000đ
murad siêu việt giá shock
Đá quý: Không
Tướng: 42
Trang Phục: 27
Ngọc 90: Không
190,000đ